قوماندانِ تازه‌تقررِ امنیه ولایت پروان، در حالیکه مسوولان محلی آن ولا اشتراک داشتند توسط پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله معرفی و رسماً به کارش آغاز کرد.

در محفلِ‌که به همین مناسبت در تالار فرماندهی پولیس پروان تدویر یافته بود، دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله، برخی از جنرالان و افسران، نماینده‌گان مردم در شورای ولایتی و عده‌یی کثیری از مردم ولایات پروان و کاپیسا اشتراک نموده بودند.
دگرجنرال فضل الدین عیار والی پروان با آن‌که پولیس را محافظ منافعِ‌ملی و تأمین امن و نظم در کشور خواند، تغییرات را در نظام پولیس باعث تأمین امنیت و آرامی این سرزمین بیان کرد.
والی پروان ازکارکردهای نظامی فرمانده پیشین پولیس این ولایت به نیکویی یاد آوری نموده، از قوماندان تازه تقرر امنیه پروان خواست تا با هماهنگی کامل ونیروی باهمی به خاطر تأمین امنیت تلاش نمایند و به خواست های غیرقانونی زورگویان تن ندهد.
از سوی هم پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امورداخله، ضمن بیان تمنیات و پیام های رهبری این وزارت، گفت: مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده به اساس پیشنهاد و لزوم دید وزارت امور داخله و منظوری ریاست جمهوری کشور به خاطر تغییرات بهتر امنیتی در ولایت پروان به حیث فرمانده پولیس این ولایت تقرر یافته است.
آقای امیری، از تلاش های شبانه روزی پولیس ملی در تمام بخش های کشور حرف زده از مردم پروان خواست تا به خاطر جلوگیری از نا امنی و بی بندوباری ها و تأمین امنیت در این ولایت، پولیس را حمایت و همکاری نمایند.
محمد ظاهر صافی عضو شورای ولایتی پروان نیز به نماینده گی از مردم این ولایت صحبت نموده حمایت و همکاری مردم را از پولیس این ولایت اعلان کرده از فرمانده پولیس خواست به خاطر تنفیذ قانون و تأمین امن ونظم عامه عادلانه تلاش نماید.
با این حال مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده فرمانده تازه تقررِ فرماندهی پولیس پروان از اعتماد مقامات عالی کشور قدردانی نموده، تعهد کرد که به خاطر تأمین نظم و امنیت و جلوگیری از بی بندوباری و امور غیرقانونی از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد کرد. فرمانده پولیس پروان، از مردم و افراد با نفوذ و تعلیم یافته ی این ولایت خواست تا وی را در امور کاری یاری رسانند.