سمونیار محمد امیر نظامی می­ گوید پرسُنل تحت فرمان ­اش آماده­ ی دفاع از هرنوع تهدیدات امنیتی به ­منظور تأمینِ ­امنیت این بانک در مرکز و ولایات کشور می ­باشند.

پشتنی­ بانک که یکی ازبانک­ های دولتی افغانستان به ­شمارمی­ رود و روزانه مشتریانِ بی ­شماری در این بانک رفت و آمد نموده به معاملات پولی ­شان می­ پردازند که تأمین ­ِ­امنیت آن بر اساس قرارداد ارایه خدمات امنیتی مربوط به معینیت محافظت ­عامه می­ شود.

سمونیار محمد امیر نظامی فرمانده تولی پشتنی ­بانک با تأیید این مطلب می­گوید که: نیروهای دلیر محافظت ­عامه در این تولی از چند سال بدینسو مصروف تأمینِ ­امنیت و محافظت کارمندان و نماینده­ گی­های این بانک در مرکز و ولایات می­ باشند.

آقای نظامی با آنکه از تقدیر و تحسین نیروهای محافظت­ عامه در این تولی از سوی مشتریان ­شان به­ خاطر تأمین امنیت آنان حرف می­زند؛ تعلیمات و تجهیزاتِ­ نظامی و آمادگی­ های این نیروها را به­ خاطر دفع هرنوع حملات دشمن، محافظت بانک، انتقال خزانه و رفع نگرانی­ های امنیتی مشتریان تأیید می­کند.

هر چند فرمانده این تولی، تهدیدات امنیتی را ازسوی حلقات دشمن در محل تحت کنترول­ اش می ­پذیرد، اما تأکید می ­کند که وی به ­خاطر تأمینِ­ امنیت بیشتر، نشست­های هفته­ وار امنیتی و هماهنگی­ را با حوزه­های امنیتی، کشفی و استخباراتی ­آن ساحات تدویرمی ­نماید. او از تلاش­ها به­ منظورِ چک و کنترول مراجعین، وسایط و محلات نزدیک به این پاسگاه نظامی­ نیز سخن می ­گوید.

مسوولان امنیتی پشتنی ­بانک از رهبری معینیت ­محافظت­ عامه می­ خواهند تا آنان­ را به­ خاطر تأمینِ­ امنیت و محافظت داشته­ های این بانک در مرکز و ولایات بیشتر حمایت و یاری رسانند. پشتنی­ بانک دارای هجده نماینده­ گی در سراسرکشور می­ باشد که برخی آن در مرکز و بخشِ دیگری آن در تعدادی از ولایات مصروف فعالیت­ های تجاری­ اند و به­گونه­ ی کامل از سوی نیروهای محافظت­ عامه حفاظت و تأمین امنیت می­گردند.

شایانِ­ ذکر است که نیروهای محافظت ­عامه به­ گونه­ای خسته ­گی ناپذیر شب روز آماده­ ی خدمت به ملت بوده و از داشته ­های اقتصادی کشور که در حقیقت بنیه­ ی مالی-ملی را تقویت می بخشند، تأمینِ­ امنیت نموده در راین راستا از هیچ­گونه سعی و تلاش نیز دریغ نه­ خواهند ورزید.