در این نشست که در تالار جلسات وزارت امورداخله تدویر یافته بود، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی، انجینر عبدالرحمن صلاحی معین وزارت فواید عامه، داکتر جواد عثمانی معین وزارت اقتصاد و نماینده­ گان اداره ارگان­ های محل، وزارت معادن و پترولیم و برخی از  روسای معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی حضور به هم رسانیده بودند.

ویس احمد برمک وزیر امور داخله و رییس شورای عالی تصدی امنیتی چگونگی راه های حل­ و پایان بخشیدن بر مشکلات و چالش­ های تصدی امنیتی را از بخش ­های کاری این شورا بیان کرده، برای پایان مشکلات و پیشرفت کاری در تصدی­ امنیتی تأکید کرد.

آقای برمک، حفاظت و تأمین امنیت پروژه­ های عام المنفعه را از اولویت ­های کاری این وزارت بیان کرد که نیروهای محافظت­ عامه وزارت امور داخله برای تأمین امنیت آن تلاش می­ کنند و مشکلات سد راه این تصدی امنیتی از سوی اعضای شورای عالی تصدی مورد بحث قرار گرفته، به آن نقطه ­ای پایان گذاشته خواهد شد.

از سوی­ هم پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی وزارت امور داخله، از تلاش­ های شبانه روزی نیروهای محافظت­ عامه به­ خاطر تأمین امنیت بهتر دارایی­ های عامه و پروژه­ های اقتصادی کشور حرف زده، محافظت و پاسداری از سرمایه­ های ملی کشور را از اساسی ترین موارد کاری معینیت محافظت­ عامه وتصدی ­امنیتی این وزارت بیان کرد.

سرپرست معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی براساس آجندا به تشریح مشکلات و چالش­ های موجود در تصدی­ امنیتی پرداخت که مشکلات در بندهای آب، به ­ویژه بندهای سلما، کمال خان، مچلغو و المار فاریاب، چگونگی سرنوشت پرسونل زیاده تشکیل قطعه قیصارلامان، مشکلات قرارداد کابل­بانک و چگونگی چالش­ های تعویض و اکمال اسلحه به قطعات محافظت­ عامه را از اساسی ترین مشکلات و موارد قابل بحث در این جلسه عنوان کرد.

با این حال وزیر انرژی و آب و مسوولان وزارت­ های فواید عامه، اقتصاد، معادن و پترولیم و ارگان­ های محل تأمین امنیت پروژه­ ها به­ ویژه بندهای آب­گردان را از بنیادی ترین موارد آغاز و پیشرفت کار برای محافظت و اعمار ساختمان این پروژه ­ها بیان نموده، برای تأمین امنیت بیشتر و جدی آن از سوی نیروهای محافظت­ عامه تأکید کردند.

اعضای شورای عالی تصدی­ امنیتی بر اساس آجندا روی مشکلات این تصدی بحث و تبادل نظر نمودند که در نتیجه رییس و اعضای این شورا، راه های حلِ­ را برای مشکلات تصدی­ امنیتی مطرح نموده و جلسه با نتایج مثبت، تصامیم و هدایات لازم برای هیئت عامل تصدی به پایان رسید.