سمونوال عبیدالله نورزی معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه و مل پاسوال محمد ایاس اکبری رئیس محافظت پروژه‌های غیر دولتی قطعه قطارهای میدان وردک و مفرزه محافظتی آر جی ام ارغندی را کنترول کردند.
آقای نورزی می‌گوید: ارائه خدمات امنیتی نیروهای تصدی ملی محافظت عامه جهت تأمین امنیت کاروان‌های اکمالاتی کالاهای تجار و نیروهای حمایت قاطع و همچنان محافظت از جریان اعمار و نصب پایه‌های برق در کشور قناعت بخش بوده، برای وضعیت بهتر امنیتی و محافظت از پروژه‌های عام المنفعه و جریان انتقال کاروان‌های اکمالاتی تلاش‌های جدی خواهیم کرد