سمونوال شاه زمان نوری سرپرست ریاست محافظت و امنیت قطار‌های رياست عمومی محافظت عامه و تصدی امنيتی در یک سفر رسمی در ولایت زابل با رحمت الله یارمل والی زابل وسمونوال مصطفی مایار فرمانده پولیس آن‌ ولایت روی چگونگی ایجاد قطعه محافظتی به‌ منظور تأمين امنیت کاروان‌ اکمالاتی کالاهای مأموريت حمایت قاطع دیدار و گفتگو نمود.

آقای نوری هدف از ایجاد این قطعه محافظتی در ولایت زابل را تأمين امنیت بهتر این کاروان‌ها در قسمتی از مسیر شاهراه زابل کندهار و غزنی زابل بیان کرد.

از سویی هم والی و فرمانده پولیس زابل این اقدام را به فال نیک گرفته گفتند: ایجاد این قطعه در تأمين امنیت این ولایت به‌ویژه مسیر شاهراه نمبر یک مؤثر واقع خواهد شد. مسؤولان حکومت محلی زابل در ایجاد و حمایت این قطعه محافظتی وعده همکاری نمودند.