هیئت اعزامی ریاست عمومی محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله تحت ریاست مل ­پاسوال محمد ایاس اکبری سرپرست ریاست محافظت پروژه­های دولتی از قطعه­ی آمو دریا وچگونگی تأمین امنیت چاه­های نفتی ولایات سرپل وجوزجان دیدار نمودند.

سمونوال محمد چاری عزیزی فرمانده قطعه­ی آمودریا ابتدا روی مشکلات ونیازمندی­های این قطعه صحبت نموده وضعیت امنیتی ولایت سرپل به­ویژه چاه­های نفتی این ولایت را تشریح کرد.

فرمانده قطعه­ی آمودریا تهدیدات امنیتی را درولایت سرپل بلند خوانده گفت: دشمنان برای اخلال امنیت ونا آرامی در ساحات تحت مسوولیت این قطعه به­ویژه چاه­های نفتی بیشتر تلاش می­نمایند، اما نیروهای محافظت­عامه با امکانات وتجهیزات نظامی دست داشته­ی خویش برای تأمین امنیت مسیر وساحات چاه­های نفتی بیشتر از گذشته صادقانه تلاش می­کنند واکنون وضعیت امنیتی کاملا درمحلات ذخایر نفتی تحت کنترول نیروهای محافظت­عامه بوده هیچ نوع مشکل امنیتی در آن وجود نداشته و فضا برای استخراج نفت ازاین ذخایر از دید امنیتی آماده می­باشد.

ازسوی هم مل­پاسوال محمد ایاس اکبری سرپرست ریاست محافظت پروژه­های دولتی با آنکه پیام رهبری وزارت امورداخله وریاست عمومی محافظت­عامه وتصدی­امنیتی را به آنان ابراز کرد، مشکلات این قطعه را ازنزدیک بررسی کرده برای افسران وسربازان قطعه­ی آمودریا وعده سپرد تا مشکلات آنان را با رهبری ریاست عمومی محافظت­عامه وتصدی­امنیتی در میان گذاشته برای حل مشکلات تجهیزاتی ولوژیستیکی این قطعه اقدام خواهند کرد.

آقای اکبری پوسته­های امنیتی وچگونگی تأمین امنیت ساحات نفتی ولایت سرپل و خواجه­گوگردک ولایت جوزجان را از نزدیک کنترول کرده برای نیروهای محافظت­عامه در آن قطعات هدایت داد تا برای تأمین امنیت مناطق نفتی این ولایات براساس قرارداد امنیتی تلاش­های جدی وقاطعانه نموده از اخلال وحملات دشمنان در ساحات اقتصادی ونفتی افغانستان جلوگیری نمایند.

قطعه­ی آمودریا از قطعات محافظت­عامه در افغانستان می­باشد که از فابریکه جرقدوق ولایت جوزجان تا منطقه قشقری ولایت سرپل مسیر وساحات ذخایر نفتی را براساس قرارداد امنیتی باوزارت معادن وپطرولیم کشور از چندسال بدینسو تأمین امنیت می­ کند که مسوولیت استخراج نفت ازاین ذخایر را بربنیاد قرارداد میان وزارت معادن وپطرولیم افغانستان وچینایی­ها؛ شرکت­های چینایی­ها به عهده دارند.

محمد جمشید که ترجمان ومسوول یکی ازاین شرکت­های چینایی در ولایت سرپل است می­گوید:

هیچ نوع مشکل امنیتی درساحات نفتی دراین ولایت وجود ندارد.