ریاست محافظت و امنیت قطار ها از انتقال به موقع و مصوون محموله‌ها خبر می‌ دهد.

مسوولین بخش محافظت و امنیت قطارهای تصدی ملی محافظت‌عامه می‌گویند:

در یک هفته گذشته ۱۰۳ محموله در نقاط مختلف کشور توسط نیروهای محافظتی تصدی ملی به موقع و به گونه مصوون انتقال یافته اند.

تصدی ملی محافظت عامه مسوولیت محافظت پروژه های ملی، مراکز تجارتی، پوهنتون ها، خط آهن، معدن ها و دارایی های عامه را بر عهده دارد.

2020-09-02T11:06:04+00:00سپتامبر 2nd, 2020|اخبار/ گزارش ها|

مسوولین بخش محافظت و امنیت قطارهای تصدی ملی محافظت‌عامه می‌گویند:
در یک هفته گذشته ۱۰۳ محموله در نقاط مختلف کشور توسط نیروهای محافظتی تصدی ملی به موقع و به گونه مصوون انتقال یافته اند.
تصدی ملی محافظت عامه مسوولیت محافظت پروژه های ملی، مراکز تجارتی، پوهنتون ها، خط آهن، معدن ها و دارایی های عامه را بر عهده دارد.

2020-09-02T08:01:12+00:00سپتامبر 2nd, 2020|