برخی از رؤسا و شماری ازمسولینِ بخش­های معینیت محافظت­ عامه ­وتصدی­ امنیتی وزارت امور داخله بر آرامگاهِ مرحوم  مارشال محمد قسیم فهیم رفته اتحاف دعا و اکلیلِ گل­ گذاشتند.

مل ­پاسوال گلبدین­ همدرد  رییس ­مالی و اداری معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی  باستایش و یاد آوری از کارنامه­ های مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم می­ گوید که مرحوم مارشال صاحب مرد عیار، همدیگر پذیر و شخصیتِ ملیِ بود که در تحولات کشور نقشِ اساسی و کلیدی­ داشت.

در همین­ حال، مل­ پاسوال عبدالرزاق سیغانی رییس دفتر مقام معینیت محافظت ­عامه­ وتصدی ­امنیتی نیز از رشادت­ ها وکارکردهای مارشال محمد قسیم فهیم در ادوارِ مختلف، نظام جدید و نقشِ آن مرحوم در احیای مجدد قوای مسلحِ کشور یاد آوری نموده بر روحِ مارشالِ­ کشور اتحاف دعا نمود.

فردین فروتن مدیر عمومی دفتر ریاست مالی واداری این ­معینیت منحیث یک­ جوانِ تحصیل­ یافته در پیوند به کارکردهای مارشالِ کشور چنین گفت: مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم هموار ه به نسلِ ­نو و جوان تأکید داشت که در هرگونه شرایط برای هم‌دیگر پذیری، هم‌دلی، زیستِ‌باهمی و تقویتِ وحدتِ‌ملی کار و فعالیت نمایید و حال برما نسلِ جوان­ است تا در این راه گام برداشته و در جهت رشد و تعالی کشور قدم­ های مثمر ومؤثر بگذاریم.

مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم یکی از چهره ­های مطرح و تأثیرگذارِ سیاسی و نظامیِ­ کشور و معاون پیشین ریاست جمهوری، چهار سال پیش در هژدهم حوت در کابل در اثر بیماریِ که داشت وفات نمود، روح ­اش شاد و یاد اش گرامی ­باد!