دورِ تازه‌ی کندن کاری ساحات باستانی معدنِ مسِ عینک لوگر، با اشتراک پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امور داخله، دوکتور احمد سیر مهجور معین اداری وزارت تحصیلات عالی، محمد انور اسحاق زی والی لوگر و نماینده گان وزارت معادن و مسوولان محلی ولایت لوگر، رسماً افتتاح گردید.
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در این محفل، گفت: ساحات باستانی مس عینک مملو از آثارِ ارزشمند و گرانبهاست که در آن معابد، استوپه ها، سکه ها، مجسمه های سنگی وگلی که قدامت آن به دوره های بودایی ها، زردشتی ها وکوشانی ها بر می گردد، وجود دارد. در ساحات باستانی مس عینک آثارِ منقول، آثارِ غیرمنقول و منازل رهایشی وجود دارد که تا اکنون ششصد آثارِ بسیار ارزشمند از ساحات مذکور به موزیم ملی کابل انتقال داده شده است.
آقای باوری اضافه داشت که در معدن مس عینک لوگر علاوه از موجودیت مس، ساحات باستانیِ وجود دارد که در بطن آن آثارِ زیادی قراردارد، وی خاطر نشان ساخت که تاز مانی که کار حفریات به اتمام نه رسیده باشد استخراج مس در ساحات باستانی صورت نخواهد گرفت. وی خاطر نشان ساخت که به خاطر سرعت بخشیدن کار جهت حفریات ساحات باستانی و فراهم نمودن زمینه‌ی استخراج مس عینک، نیروی کاری و امکانات حفریات را دو برابر خواهد ساخت.
از سوی هم دوکتور احمد سیر مهجور معین وزارت تحصیلات عالی می گوید: معادن و ساحات باستانی منبع بزرگ تحقیقی وپژوهشی برای دانشجویان دانشگاه های کشور، به ویژه محصلان رشته‌ی معدن و باستان شناسی است که جدا از تحکیم عواید اقتصادی و شغل یابی برای جوانان، می تواند برای غنامندی پژوهشِ دانشجویان نیز مؤثر واقع شود.
آقای مهجور از ایجاد و گشایش دو دیپارتمنت در بخش های معادن و باستان شناسی برای تحقیقات بیشتر دانش آموزان در دانشگاه ولایت لوگر خبر می دهد و می افزاید: در آینده نزدیک این اقدام را وزارت تحصیلات عالی کشور عملی خواهد کرد.
محمد انور اسحاق زی والی لوگر، معدن مس عینک را یک پروژه ملی و اقتصادی در سطح کشور خوانده از وزارت های مربوط خواهان تأمین امنیت، استخراج هرچه عاجل مس عینک، حفریات دقیق و محافظت آثارِ باستانی گردیده پیام مردم لوگر را در مورد استخراج قانونی این معدن ابراز کرد.
با این حال پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امور داخله کشور، تأمین امنیت معدن مس عینک لوگر را از بخش های مهم کاری وزارت امور داخله به ویژه معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی این وزارت بیان کرده، می گوید: این معدن از سوی نیروهای شجاعِ محافظت عامه تأمین امنیت می گردد.
آقای امیری می افزاید: الحمدلله هیچ گونه مشکلات امنیتی در این ساحات وجود نداشته، برای تأمین امنیت کامل کارگران و انجینران این پروژه و نقاط تحت کنترول از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهیم ورزید.
خیرمحمد خیرزاده آمر پروژه حفریات ساحات باستانی مس عینک می گوید: حفریات ساحات باستانی در مس عینک لوگر در سال2009 به گونه‌ی رسمی آغاز شده و تا کنون بیش از سه هزار آثار منقول و غیر منقول مانند مجسمه ها، مسکوکات، استوپه ها و برخی آثار دیگر کشف و بعد از ثبت به موزیم ملی کشور انتقال گردیده است.
آقای خیرزاده می افزاید: پنج کیلومتر مربع ساحات آثار باستانی می باشد که به ادوارِ کوشانی ها، زردشتی ها و قرن های اول و دوم میلادی بر می گردد و تاکنون شصت درصد این ساحات کندن کاری شده است.