حبیبه قادری نماینده­ ی مردم کابل در شورای ولایتی این ولایت، ایجاد معینیت محافظت­ عامه وتصدی ­امنیتی را در چوکات وزارت امور داخله منطقی و گام مؤثر در محافظت و تأمینِ­ امنیت دارایی ­های­ عامه به ویژه منابع طبیعی- اقتصادی و کاروان کالاهای تجار و محموله­ ها در کشور می­ خواند.

بانو قادری می­گوید: تأمینِ­ امنیت از سوی نیروهای محافظت ­عامه بر اعتماد شرکت­ها و دستگاه­های اقتصادی کشور افزوده که این می­تواند هویت و اعتبار این شرکت­ها و بانک­ها را تقویت بخشد و نیز این نیروها توانسته زیر مجموعه ­های طبیعی و معادن تحت کنترولِ امنیتی­ اش را از استفاده غیر قانونی و تاراجِ افراد زورمند و نیز از بی بندوباری­ها درآن منابع جلوگیری کنند که این پاسداری نیروهای محافظت­ عامه بر منطق هستی این دستگاه نظامی اضافه می­کند.

این نماینده­ ی مردم در شورای ولایتی می ­افزاید: اگر برنامه­ها و راهکارهای امنیتی معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی اینگونه دوام کند، بیشترین سرمایه­ گذاری ­ها در کشور صورت خواهندگرفت و گراف رشد اقتصادی در کشور  بلند خواهد رفت و اعتبار سرمایه­ گذاران نیز بیشتر خواهند شد.

حبیبه قادری معینیت محافظت­عامه وتصدی ­امنیتی را از رَه­گذری اعتماد میان حکومت و مردم بیان می­کند، وی اضافه می­کند توانایی، تجهیزات و آموزش­های نظامی نیروهای محافظت­ عامه توانسته رقم اعتماد را میان مردم و این اداره افزایش دهد.

وی از سرمایه­ گذاران به ­ویژه تجار افغانی می­خواهد تا در افغانستان سرمایه­ گذاری نموده برای برچیدن گلیم فقر و بیکاری از این کشور کنار هم تلاش نمایند و معینیت محافظت­عامه وتصدی ­امنیتی وزارت امورداخله از دارایی و داشته­ های اقتصادی آنان بر بنیاد قرارداد امنیتی با آنان صادقانه دفاع وحفاظت خواهند کرد.

معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی وزارت امورداخله، از نهادهای امنیتی واقتصادی کشوراست که بیشترین آمار رضایت مردم را از کارکردهای امنیتی ­اش با خود دارد که این رقم برای تقویت تلاش­ها، پاسداری و حفاظت بیشتری این نیروها از منافع ملی و دارایی­ های ­عامه ­ی این کشور حمایت و انگیزه ­ی خواهد بود.