ریس پروژه دولتی تصدی ملی محافظت عامه سمونوال حمید الله خدایی و انجنیر میرویس غفوری معاون عملیاتی اداره خط آهن افغانستان ، در رابطه به چگونگی تأمین امنیت انتقالات از طریق خط آهن خواف – هرات و برخی از پروژه‌های این اداره، گفت‌وگو کرد.
رییس پروژه‌ دولتی تصدی ملی محافظت‌عامه، اطمینان داد که این تصدی آمادگی لازم تأمین امنیت تمامی مسیر خط و انتقالات از آن را دارد و نیز اقدامات را جهت ایجاد تحکیمات امنیتی و جابه‌جایی محافظین مورد نیاز، انجام می‌دهد.
در بخش دیگر جلسه در مورد تأمین امنیت بهتر پروژه خط آهن آقینه – اندخوی، نیز صحبت صورت گرفت.