تصدی ملی محافظت عامه همواره خدمات امنیتی مطمئن برای مشتریان ملی و بین المللی خود ارائه نموده و توانسته است با تامین امنیت بهتر برای محافظت از پروژه‌های دولتی، غیر دولتی، بین‌المللی و بدرقه قطارها رضایت مشتریان خود را کسب نماید.

با شروع روند انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ و آغاز کمپاین‌های انتخاباتی تامین امنیت کاندیدای ریاست جمهوری نیز به تصدی ملی محافظت عامه واگذار شد که خوشبختانه نیروهای محافظتی این تصدی در این بخش خوب درخشیده و توانسته‌اند رضایت کاندیدان را فراهم نمایند.