امنیتِ و بدرقه­ی قطارهای اکمالاتی سکتورِخصوصی و نیروهای بین­المللی (محموله­های ملی وبین­المللی) درمسیرِشاهراه­های کشور از مهم­ترین وظایفِ معینیت محافطت­عامه و تصدی­امنیتی وزارت امورداخله  به­شمار می­رود. نیروهای این معینیت با توجه به­اهمیت راه­ها چون­که عصرِ حاضر، عصرِ ارتباطات است؛ دنیایِ تلاشِ­انسانی­است که می‌کوشد بر زمان و مکان غلبه کند و نیز با درکِ اهمیت این­که در اصطلاح اقتصادی، راه وسیله­ی جابجایی ثروت به­شمار می‌رود یعنی محموله­های نظامی، تجارتی، زراعتی و صنعتی را از طریق راه، از مبدا به مقصد (محلِ­مصرف) می­برند و جا بجایی آن ازطریق راه انجام­پذیر است. بنابراین نا امن بودن راه فقدان و نارسا بودن آن باعث اختلال در امور فوق می‌شود، كه از دیدگاه اقتصادی یك شكست محسوب می‌گردد.

معینیت محافظت­عامه و تصدی­امنیتی به­منظور تأمینِ امنیت کاروان­های اکمالاتی با پلان­گذاری دقیق و سوق اداره­ی سالم، شب و روز تلاش­های خسته­گی ناپذیر انجام­داده  و در این راستا در آینده نیز با مورالِ­عالی و انگیزه­ی ملی از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید وهمچنان همواره در تلاش اند تا محموله های ملی وبین المللی به وقت و زمان به مقصدگاه برسد تا در رشد اقتصاد و زمینه­ی خودکفایی کشور ممد واقع گردد.

مسوولینِ­ ریاست محافظت وبدرقه­ی قطارهای معینیت محافظت­عامه وتصدی­امنیتی وزارت امور داخله به­صورت عموم دست­آوردهای این ریاست را قناعت بخش عنوان نموده می­افزایند که در شش ماه اول سال جاری تعدادِ زیادی از محموله­ها به طور مصوون به­نقاط مختلفِ کشور انتقال و بدرقه گردیده­است. همکارِ ما شریف مسعود همین موضوعات را با مل­پاسوال محمد محفوظ ولی­زاده رییسِ این ریاست، به­بحث گرفت و از وی پرسیده­است:

شما به­عنوان رییس محافظت وبدرقه­ی قطارهای معینیت محافظت­عامه وتصدی­امنیتی از وضعیت کلی قطعات این ریاست در سراسر کشور، مختصراً معلومات دهید؟

ولی­زاده: ریاست محافظت و بدرقه­ی قطارها در مجموع تعدادِ هشت قطعه در ولایات: میدان وردک، غزنی، کندهار، هلمند، هرات، پکتیا، جلال­آباد و بلخ مصروفِ­ انجام­ِ وظایف­ شان می­باشند که  تمامی قطعات دارای قرارگاه­های معیاری، مسجد، طعام­خانه، درس­خانه، میادینِ­تعلیم، پارک­وسایط، دیپوها، شعبات اجرائیوی و استحکامات­بوده ومطابق پلان منظور شده­ی مقامِ محترمِ معینیت محافظت­عامه وتصدی­امنیتی وسایط ومحموله­های شرکت­های طرفِ قرارداد را انتقال و بدرقه می­نمایند.

مسعود: لطف نموده بگویید که به کدام ولایات بیشتر انتقالات دارید؟

ولی­زاده: پرسُنلِ تحتِ­اثرِ این ریاست در سراسرِ کشور مثلاً شاهراه نمبر یک از کابل الی هرات، شاهراهِ شرق ازکابل الی تورخم، شاهراهِ جنوب از کابل الی خوست و شاهراهِ شمال از کابل الی حیرتان مسوولیت انتقال و بدرقه­ی قطارهای قوای حمایتِ­قاطع را به­عهده­دارند و محموله­های شانرا انتقال می­نمایند.

مسعود: دست­آوردهای این­ریاست را در سال گذشته و حال چگونه ارزیابی می­کنید؟

ولی­زاده: درسالِ گذشته با وصف موجودیت روز افزونِ تهدیداتِ در مسیرشاهراه­ها و مراکز ولایات، دست­آوردهای خوبی­داشته، بگونه­ای مثال ازفساد جلوگیری گردیده با ایجاد هماهنگی کامل با سایر قطعات مستقر در مسیرِ شاهراه­ها سطحی تلفات وضایعات کاهش چشمگیری­داشته از وضعیتِ اعاشه پرسُنل توسط رهبری این ریاست طور دوامدار کنترول صورت­گرفته از انتقال وسایط غیرِ پلانی جلوگیری ­به­عمل­آمده، معاشات و سایر امتیازات پرسُنل به وقت و زمان معین تادیه­گردیده از خانواده­های شهدا وقتاً فوقتاً مراقبت صورت­گرفته و درصورت ضرورت کمک­های لازم نیز به­آنها انجام­یافته، از وضعیت مجروحین بازدید و کنترول صورت گرفته و مطابق به اصولِ­تصدی مساعدتِ­لازم به­عمل­آمده وآنعده از پرسُنلِ که در اجرای وظایف ازخود شایسته­گی نشان­داده­اند موردِ مکافات و آنعده که در اجرای وظایف غفلت نموده­اند موردِ مجازات قرارگرفته و درصورت لزوم از بست نیز منفک گردیده­اند به­صورت عموم دست­آوردهای این ریاست قناعت­بخش­بوده که درمجموع در شش­ماهِ­ اولِ سال­جاری تعدادِ 4218 عراده محموله به طورمصوون به­نقاط مختلف کشور انتقال و بدرقه گردیده­است.

مسعود: در موردِ فراگیری تعلیمات پرسُنل­تان لطف نموده معلومات دهید؟

ولی­زاده: در سال­جاری وضعیت تعلیم وتربیه درقطعات تحتِ­اثر بهبود یافته و تمامی پرسُنل باید از تعلیم وتربیه برخوردارگردند. طور مثال قطعاتیکه در همجواری مرکز قرار دارند مطابق به سهمیه معینه که از طرف مدیریت محترم عمومی تعلیم وتربیه مشخص می­گردد پرسُنل شانرا جهت فراگیری تعلیمات مسلکی به مرکزِ تعلیمی معینیت محافظت­عامه اعزام می­دارند و آنعده از قطعات مربوطه که از مرکز دور بوده  و امکان اعزام پرسُنل به مرکز را ندارند در داخل قطعات کورس­های آموزشی تدویر گردیده و از طرفِ مقام محترم معینیت محافظت­عامه استادان به قطعات در ولایات اعزام می­گردد تا هیچ کسی بدون فراگیری تعلیمات مسلکی به وظایف توظیف نگردیده و بعد از فراگیری کورس، سند فراغت برایشان تفویض می­گردد و از جانب دیگر یکتعداد از افسران و ساتنمنان در کورس­های کوتاه مدت و دراز مدت به مراکز تعلیمی مهمِ کشور جهت بلند بردن سطح آگاهی مسلکی اعزام می­گردند و درطول مدتی که تابعِ کورس می­باشند تمامی امتیازات­شان از طرف معینیت محترم محافظت­عامه پرداخت می­گردد .

مسعود: در مورد چگونگی تأمین امنیتِ کاروان­های­اکمالاتی توضیحاتِ تان چگونه­است؟

ولی­زاده: تأمینِ­امنیتِ­ کاروان­های­اکمالاتی در اولیت وظایف­ما قرارداشته وتمامی سعی وتلاش ما بخاطر آن است که بتوانیم وسایط شرکت­های طرفِ قرارداد را به­طور مصوون به­مقاصد نهایی­آن انتقال نمایم که خوشبختانه با وصف تمامی چالش­هایکه  در برابر ما قرار دارد باز هم توانسته­ایم به­کمک خداوند بزرگ قطارهای طرفِ قرارداد را در هرنوع شرایطِ امنیتی و جوی به­مقصد برسانیم که در این راستا ازخودگذری و شجاعت پرسُنلِ موظف، برازنده بوده که با قبول همه سختی­ها و مشکلات کمرِ همت بسته و به­دشمن اجازه نمی­دهند تا وسایط را موردِ حریق و یا چوروچپاول قرار دهند و هر زمانیکه دشمن در برابرشان قدمِ علم­کرده با  سرسپرده­گی و متانت  به دشمن چنان ضرباتی وارد کرده­اند که به دشمن غیرِ قابلِ­جبران­بوده و تا مدت­ها آنرا به­خاطرخواهند داشت

 مسعود: در رابطه به­عوایدِ به­دست آمده از انتقال محموله­ها نسبت به­گذشته کمی معلومات دهید؟

ولی­زاده: عوایدِ بدست­آمده در سالِ­جاری نسبت به­سال­های قبل بسیار خوب­بوده وسعی و تلاش ما بخاطر اینست تا بتوانیم سطح عواید تصدی­امنیتی را بازهم بالا برده و در نتیحه بتوانیم جوانان بیشتری را بکارگماشته و در بازسازی کشور عزیز خود نقش­داشته باشیم و این برای ما مایه افتخار است.

مسعود: وضعیت امنیتی کشور بر کاروان­های­اکمالاتی تجار ملی چه تأثیراتِ گذاشته­است؟

ولی­زاده: این واضح­است که وضعیتِ­اقتصادی هر کشوری وابسته به­شرایط­ِ امنیتی همان کشور می­باشد زیرا هر اندازه وضعیتِ­امنیتی در یک کشور بهبود یابد تجارِ ملی متشبیثین  خصوصی با اعتماد بیشتر می­توانند سرمایه­های ­شانرا در گردش انداخته و با خاطر آرام مصروف کار و تجارت­شان باشند. به همین ترتیب در مسیر شاهراه­ها نیز هرقدر وضعیتِ­امنیتی خوب­باشد تجارِ ملی به­فرستادن اموال­شان از طریق وسایط نقلیه­یی زمینی مبادرت می­ورزند زیرا قیمتِ کرایه انتقالِ­اموال از طریق زمین به­مراتب کمتر از هوا بوده و به­نفع تجارِ تمام می­گردد. اما اگر وضعیت در شاهراه متشنج و نا امن باشد تجارِ ملی نیز از ارسال اموال شان خود داری می­نمایند زیرا خطر نابودی  اموال­شان متصور می­باشد. در نتیجه انتقالِ اموال یاکالاهای تجار از طریق زمین بسته­گی به­شرایط و وضعیت امنیتی شاهراه دارد که در آن تجار اموال­اش را انتقال می­نماید و در شرایط فعلی هرچند دشمن کوششِ نهایی­اش را به­خرج­داده تا بتواند  شاهراه­های کشور را مسدود و یا آنقدر نا امن سازند که دیگر امکان انتقالِ­کالاهای­تجارِ ملی وجود نداشته­باشد و درنهایت باعثِ­ محاصره­ی اقتصادی کشور گردد اما طوریکه ثابت گردیده فرزندان صدیق این وطن به­قیمتِ­خون خود از هر وجب این سرزمین دفاع نموده و به دشمن اجازه نداده تا به اهداف شوم وخاینانه­شان برسند

مسعود: پلان و نحوه­ی اجراآت کاری شما در سال بعدی از چی قرار است؟

ولی­زاده: رهبری ریاست محافظت وبدرقه­ی قطارهای معینیت محافظت­عامه وتصدی­امنیتی همیشه درصدد آن است که چگونه پلانی را ترتیب نمایند که هم مطابق به شرایط و اوضاع امنیتی کشور بوده و هم باعثِ­ارتقای عوایدِ تصدی­امنیتی­گردد و ما توقع آنرا داریم تا در سال آینده با تأمینِ­امنیتِ بهترِ شاهراه سبب افزایش انتقالات­گردیده و با تأمین بهتر امنیتِ­قطارها شرکت­های بیشتری را به­عقد قرارداد با تصدی­امنیتی تشویق و ترغیب نموده دَین خود را در آبادانی و بازسازی کشور ادا نموده باشیم.

مسعود: در اخیر پیام تان به­عنوان رییسِ محافظت وبدرقه­ی قطارهای معینیت محافظت­عامه و تصدی­امنیتی، به تجار؛ سکتور خصوصی و صاحبان محموله­های اکمالاتی و مردم چیست؟

ولی­زاده: پیامِ­ما به­تجار محترم این­است که اگر می­خواهند درکشور امنیت تأمین­گردد، اموال­شان بدون خطر به­مقصد برسد و از خود سری­ها و بی­بندوباری­ها جلوگیری صورت­گیرد با معینیت محافظت­عامه وتصدی­امنیتی قرارداد عقد نمایند و پیامِ­ما به­مردمِ­شریف ونجیب افغانستان این­است تا با ما کمک نموده اجازه ندهند تا دشمن بازهم در مناطق­شان جابجا و از آن برضدِ فرزندانِ­خودشان استفاده­نموده وباعث شهادت فرزندانِ­شان  و تخریب منازل باغ­ها و مزارعِ­شان­گردند .