۴۵ تن از محافظین تصدی ملی محافظت عامه بعد از فراگیری آموزش‌های مسلکی و تخنیکی سلاح ثقیله هاوان، دوباره به قطعات مربوطه شان برگشتند.