برگزاری مراسم ختم قرآن عظیم الشان در مقر جدید تصدی ملی محافظت عامه.
در مراسم که به همین منظور برگزار گردیده بود ضمن اشتراک مل پاسوال خوشحال سعادت رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامه، روئسای بخش های مختلف و کارمندان این تصدی حضور داشتند.
محترم خوشحال سعادت تلاش های اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را جهت تامین امنیت ستایش کرد و از بارگاه ایزد متعال خواهان صلح، آبادی و امنیت دایمی در کشور شد.
در پایان مراسم ختم قرآن عظیم الشان، اشترک کنندگان ضمن اتحاف دعا به روح شهدای رویدادهای اخیر ، برای انان بهشت برین و به خانواده های شان صبر جمیل از درگاه ایزد متعال استدعا نمودند.