این پايپ لاين گاز که در مساحت ۱۱۰ کیلومتر در ولسوالی چمتال ولایت بلخ موقعیت دارد،یکی از پروژه های مهم کشور محسوب می گردد.

گاز منبع خوب برای رشد اقتصاد کشور می باشد،از همین رو مسوولیت تأمین امنیت این پروژه حیاتی به تصدی ملی محافظت عامه محول گردیده است.

محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه میتوانند از این پايپ لاين به درستی محافظت نمایند.