هوتل پنج ستاره ای انترکانتیننتال اولین هوتل بین‌ المللی دیپلوماتیک در کابل است.

این هوتل که در ساحه باغ بالا موقعیت دارد،یکی از هوتل های با ارزش در سطح جهان به حساب می رود، به همین دلیل اکثریت سیاحان و دیپلوماتان خارجی و داخلی در این جا اقامت دارند.مسوولیت تامین امنیت این هوتل دیپلوماتیک محول است به محافظین دلیرتصدی ملی محافظت عامه.