کار ساخت و ساز بند دهنه دره در ولایت فاریاب جریان داشته، که امنیت مطمئن دارد.
امنیت این بند را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تامین نموده آست.