بند برق گرشک هلمند یکی از پروژه‌ های مهم و حیاتی کشور شمرده می‌شود از امنیت مطمین بر خوردار است.

این بند برق ظرفیت انتقال بیشتر از هفت میگاوات برق را دارا می‌باشد که تا اکنون بصورت نورمال و ۲۴ ساعته نزدیک به ۱۵ هزار خانواده را از فیض برق مستفید ساخته اند.

محافظین تصدی ملی محافظت‌عامه مسؤلیت تامین امنیت این بند را به عهده دارند.