در محفلِ‌که به همین‌مناسبت در دفتر کاری پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت‌ محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی تدویر یافته بود، پاسوال سید اکبرشاه تابش رییس محافظت پروژه‌های غیر دولتی و سرپرست ریاست عمومی عملیاتی، مل‌پاسوال محمد محفوظ ولیزاده رییس محافظت قطارها، مسوولانِ زون مرکز محافظت‌عامه و برخی از مسوولین بخش‌های این‌معینیت، حضور داشتند.

پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت ‌محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی با آنکه از کارکرد و فعالیت‌های شبانه‌روزی مسوولانِ زونِ مرکز محافظت‌عامه به نیکی یاد آوری نمود، مکافات و مجازات در ادارات را یک اصل بیان‌کرده، گفت: هر منسوب نظام و هر کارمند دولت بر اساس خدمات صادقانه و شایسته‌گی از سوی رهبری ادارات مورد تقدیر و تحسین قرار می‌گیرد. وی این قدردانی را انگیزه و تحرک سالم برای پرسونل این اداره بیان‌کرد.

از سوی‌هم پاسوال سید اکبرشاه تابش رییس محافظت پروژه‌های غیر دولتی و سرپرست ریاست عمومی عملیاتی نیز در مورد مکافات و مجازات در ادارات دولتی صحبت نموده، مسوولان زون مرکز محافظت‌عامه را برای خدمات بیشتر امنیتی و هماهنگی بیشتر میانِ هم، تشویق کرد.

با این­حال سمونوال عبدالغفار مدیر عمومی زون مرکز محافظت‌عامه ضمنِ اینکه از توجه و مدیریت سالم رهبری معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی ابراز قدردانی نموده از حسن نیت و تشویق رهبری این معینیت نیز امتنان نمود. وی به ادامه‌ی فعالیت‌های جدی ومؤثری منسوبین این مدیریت تعهد نمود.