از روزِ ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از سوی روند استقامت ملی در کابل با حضورِ سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله بزرگداشت به عمل آمد.

در محفلِ که به مناسبتِ نهم حوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از سوی نهادهای روند استقامت، مجمع ملی جوانان افغانستان و مردم چهاردهی کابل برگزار گردیده بود پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله، برخی از افسران و سربازان قوت های نظامی و ده ها تن از باشنده گان پایتخت حضور به هم رسانیده بودند.

در این محفل حاجی سید بابا شکیب رهبر روند استقامت وسید عبدالله هاشمی رییس مجمع ملی جوانان افغانستان در پیوند به شهامت، دلیری، پایمردی، افتخارت و فداکاری های نیروهای امنیتی و نقش مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم در احیای مجدد قوای مسلح کشور صحبت نموده، اضافه داشتند: نیروهای امنیتی، کشفی و دفاعی کشور به عنوان پاسداران متعهد و سربلند افغانستان همواره در شرایط دشوار وجنگ درکشور از هیچ نوع تلاش دریغ نورزیده، با احساس مسوولیت و وطن دوستی از این سرزمین و داشته های آن دفاع وحفاظت نموده اند.

سخنرانانِ این محفل با تأکید بر این موضوع که تنها برگزاری چنین محافل برای حمایت و دفاع از قوای مسلح کشور بسنده نبوده بلکه مردم افغانستان درکنار نیروهای دلیر نظامی شان به منظور تأمین امنیت و رفاه و صلح، آماده ای هرنوع قربانی و فداکاری هستند، آنان این روز را برای نیروهای امنیتی کشور که درکوه پایه ها و خطوط نخست داغِ نبرد با دشمن مبارزه می کنند، تبریک گفتند.

از سوی هم پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امورداخله ضمنِ آنکه سلام و تمنیاتِ نیک وزیر امورداخله ی کشور را برای حاضرین محفل ابراز داشت، روز جان نثاری و قهرمانی قوت های نظامی کشور را به عنوان بزرگترین افتخار و دست آورد برای تمام نیروهای دفاعی، کشفی و استخباراتی و امنیتی به آنان تبریک و تهنیت عرض کرد.

سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی ضمنِ سپاسگزاری از اعضای برگزارکننده این محفل، گفت: در جریان بزرگداشت از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که به افتخارِ قهرمانی ها و جان بازی های نیروهای امنیتی کشور برگزار گردیده، قرار داریم که در آفتاب داغ و سردی های طاقت فرسا در دره ها، کوها، قله های بلند و مرتفع و در مناطقِ پُر خم وپیچ این سرزمین به خاطر آزادی، آرامشِ مردم وترقی و شکوفایی کشور پاسبانی می کنند.

آقای امیری اضافه داشت: نیروهای دلیر امنیتی کشور، فرزندان باشهامت وطن هستند که در برابر دشمنان افغانستان شجاعانه رزمیده و دستِ شوم دشمنان قسم خورده ی این مرز و بوم را کوتاه ساخته در میدان خدمت و مبارزه حضورِ حماسه آفرین دارند، وی در فرجامِ سخنانش در پیوند به تلاش های بیشتر نظامیان افغان به خاطرِ حفاظت از وطن، تمامیت ارضی، نوامیس ملی وتأمین امنیت درکشور نیز صحبت نمود.

محفل، با اهدای تقدیرنامه ها و شاخه های گل به پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امور داخله و برخی از نیروهای امنیتی کشور پایان یافت.

قابل یاد آوریست که از این روز در حالِ در سراسری کشور گرامی داشت به عمل آمد که نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی به خاطر دفاع وحراست از منافع و نوامیس ملی کشور صادقانه تلاش می کنند.

نیروهای قهرمانِ امنیتی، پاسداران اصلی افغانستان روزت مبارک، سربازِ که به خاطر دفاع از داشته های این کشور خون اش را می ریزد اما نمی گذارد که این جغرافیا به دست خون آشام دشمنان قرار گیرد، دقیقاً، مردم افغانستان به تلاش و فداکاری های این نیروهای شجاع، می بالند.